Didamecum Activitats Culturals

CURRÍCULUM

És una empresa de gestió cultural constituïda per un col·lectiu de professionals provinents de diverses àrees (didàctica museística, docència, investigació, turisme, projectes expositius…), que posa a la vostra disposició una àmplia experiència i el gust pel treball ben fet.

El seu objectiu és defensar i difondre el patrimoni històric-artístic, intentant que la cultura estiga sempre a l’abast de tots els ciutadans.

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.