Escuela de Escritura Creativa

CURRÍCULUM

La Escuela de Escritura Creativa és una escola d’escriptors que aposta per l’ús de les noves tecnologies amb la finalitat d’aprofitar els avantatges i comoditats que ens ofereix internet. Per això impartim principalment tallers d’escriptura creativa en la modalitat virtual (online). També oferim tutories personalitzades de novel·la, llibres de relats o llibres de no ficció, així com altres serveis d’assessoria literària (valoracions de novel·les, correccions literàries i d’estil, i informes de lectura de manuscrits). Tots ells s’ofereixen de forma personalitzada per a cada alumne segons el tipus de projecte.

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.