Pàmpol Teatre

CURRÍCULUM

Som una de les escasses companyies professionals de teatre infantil i familiar. Des que en 2003 comença aquesta marxa com a professionals, hem produït dotze muntatges que ens ha permés estar presents en festivals nacionals i internacionals, així com en programacions estables o campanyes amb escolars de bona part de l’Estat.
Treballem sobre aquestes línies: espectacles purament còmics i espectacles enfocats a activar les emocions.

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.