Teatre Buffo

CURRÍCULUM

Naix en 1983, d’una experiència pedagògica d’ensenyament de la llengua italiana, en el Centre G. Leopardi de València dirigit per Empar Claramunt. Té com a objectius principals:

La innovació temàtica, per abordar temes actuals i la dramatúrgia, pel tractament dels contes tant clàssics com contemporanis.

L’experimentació artística amb diferents materials i tècniques de titelles (de taula, pupis, ombres,…) i en la posada en escena.

Una especial atenció als valors pedagògics del teatre de titelles.

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.