Xarop Teatre

CURRÍCULUM

Xarop Teatre compta amb un ampli repertori d’espectacles de teatre i titelles, que promouen continguts emotius i artístics amb alt valor creatiu.

La nostra marxa s’inicia en 1999, formant a joves interessats i apassionats pel teatre a Castelló, consolidant un grup d’artistes i es conforma la companyia Xarop Teatre, companyia amb la qual realitzem diferents muntatges.

Actualment portem la direcció artística de diversos festivals dedicats al teatre i les titelles, tenim en repertori diverses propostes artístiques amb la nostra companyia per a públic familiar i realitzem esdeveniments de difusió cultural.

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.