Pepa Robles

Pepa Robles comença en el món del teatre contemporani en els anys 90 (Arena Teatro), conoce la cuentería desde hace 20 años, pone al servicio de la narración todo lo aprendido en su carrera anterior.

Ha participat en els següents festivals: Un Madrid de Cuento, Peligros Suena (Granada), Festival de Folk Son de Aquí de Valladolid, Festival 3 Culturas de Murcia, Festival La Mar de Músicas, Encontes (Sant Joan d’Alacant i Elda), Te doy mi palabra (Argentina), Palabras Más, Palabras Menos (Argentina i Xile), Bendita Sea la Palabra (Perú), Cuentos para la Paz (Uruguai), entre altres. A més, ha treballat en el Centro Andaluz de las Letras, Diputación de Almería (Cultura), Red de Bibliotecas de Murcia, Red de Bibliotecas de Cartagena, Red de Bibliotecas de Lorca, Guía de Recursos de Castilla La Mancha, Madrid Activa…etc.

TORNAR A SERVEIS
FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.