• CATEGORIA

Hescribir Vien Tallers
SINOPSI

Un pràctic taller d’escriptura destinat a millorar la comunicació i a facilitar les eines creatives per a canalitzar la imaginació i transmetre les idees de la millor manera possible, tant en textos literaris com no literaris.

PROVÍNCIA: València

IDIOMA: castellà

PÚBLIC: adaptable

TIPUS D'ESPAI: tancat

Nº ASSISTENTS: 50

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS
Talleres MarcoKolo

DOCENTS/ARTISTES
Vicente Marco

PREU
ORIENTATIU
1000,00 €

Sessions: 5

Hores per sessió: 2

Total: 10

NECESSITATS TÈCNIQUES:
Projector i pissarra

Actualitzat: Setembre 2019

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.