• CATEGORIA

Història del Rock! Trobada amb autor
SINOPSI

Trobada amb l’autora del llibre Historia ilustrada del rock (Litera, 2018) i taller.

PROVÍNCIA: València

IDIOMA: valencià, castellà

PÚBLIC: adaptable

TIPUS D'ESPAI: indiferent

Nº ASSISTENTS: 25

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS
Críos&Roll

DOCENTS/ARTISTES
Susana Monteagudo

CONTACTE

Susana Monteagudo

Escriure Email

Visitar web

650977540

PREU
ORIENTATIU
250,00 €

Sessions: 1

Hores per sessió: 1.5

Total: 1.5

NECESSITATS TÈCNIQUES:
Projector

Actualitzat: Gener 2020

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.