• CATEGORIA

InfanTICS Contacontes
SINOPSI

A InfanTics conta i interpreta les imatges i els textos del llibrescultura TincToncTICS com a històries que són, i els xiquets mirant paraules i llegint imatges, descobrixen la comunicació a través dels diferents llenguatges, el gest, la plàstica, la música i la poesia, és un muntatge interactiu on els xiquets i xiquetes hi participen.

PROVÍNCIA: València

IDIOMA: valencià

PÚBLIC: juvenil

TIPUS D'ESPAI: indiferent

Nº ASSISTENTS:

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS
ARTICS-Josep Enric Grau

DOCENTS/ARTISTES
Josep Enric Grau

CONTACTE

Carmina Sifres

Escriure Email

Visitar web

630212957

606706943

PREU
ORIENTATIU
605€

Sessions: 1

Hores per sessió: 1

Total: 1

NECESSITATS TÈCNIQUES:
Amplificació de so.

Actualitzat: Març 2017

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.