SOBRE EL CATÀLEG

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector. Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2015-2020.

El Catàleg pretén recollir l’oferta professional i les experiències dutes a terme en la dinamització i el foment de la lectura i del llibre, així com, consolidar una font de recursos que faciliten el treball de programadors i gestors culturals, bibliotecaris, professorat i mediadors culturals.

El catàleg recull una àmplia oferta de professionals que despleguen la seua activitat al voltant del llibre, el fet lector i que proposen activitats per a incentivar i fomentar la lectura i pretén ser un canal que done visibilitat als projectes i serveis dels professionals i que facilite la trobada i comunicació entre aquests i els tècnics programadors. A més, vol reconéixer i donar visibilitat a aquelles experiències d’animació lectora i foment de la lectura realitzades per centres escolars, biblioteques, fundacions, associacions, centres culturals o entitats.

Què és?

Una eina virtual i dinàmica de consulta i contractació. Reuneix propostes de serveis i experiències d’animació lectora per a facilitar el treball de bibliotecaris, educadors, programadors, gestors i dinamitzadors dels sector del llibre i el foment lector.

Com Funciona?

Al catàleg poden presentar-se propostes de serveis d’empreses i professionals, i experiències realitzades per col·lectius i entitats, sempre amb l’objectiu de dinamitzar i fomentar la lectura. El catàleg està obert i s’amplia i renova constantment.

Com en puc formar part?

Consulteu la pestanya “Proposeu un projecte”
o consulta’ns a:

cataleg@fomentlector.es

963975833
FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.