Llicenciada en Història a la Universitat de València i Professora de Música al Conservatori de València. Professora de Teatre infantil a L’Esglai Teatre i actriu en les companyies de la Universitat de València i Flaquibutti. Actualment coordinadora d’activitats culturals en Educo S.L i actriu i gestió de projectes a L’Esglai Teatre.

Arantxa Cerrillo

Serveis professionals de foment lector