El Clari-Vidcent, vident professional de naixement i vingut ex professo de Vidència endevinarà, en clau còmica, el futur que al públic li oferirà la lectura d’un llibre i altres diversos assumptes (recomanat per a fires del llibre i altres esdeveniments al voltant del llibre i la lectura).

Es pot triar entre les opcions:

1) Teloner d’esdeveniments sobre el llibre.

2) Espectacle complet a la carta.

El ClariVidcent

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Professionals