El pájaro amarillo. La cultura lliure + Taller d’idees per a millorar el món. Lectura del llibre El Pájaro amarillo que tracta sobre la importància de compartir les nostres idees. Es reparteixen fulls amb alguns dels problemes que cal solucionar al món. Se’ls dóna un full amb diversos aspectes a reomplir: 1. El problema. 2. Com podria solucionar-se. 3. Explica el seu funcionament. 4. Dibuixa’l.

El pájaro amarillo, la importancia de compartir

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Professionals