• CATEGORIA

Taller d’escriptura creativa Tallers
SINOPSI

Taller d’escriptura creativa dirigit a aquelles persones que tinguen algun tipus d’inquietud pel procés de creació a través de la paraula. És idoni per a tots els qui vulguen iniciar-se en l’escriptura creativa i desitgen conéixer tant els mecanismes que permeten desenvolupar la imaginació com les tècniques narratives.

Els objectius d’aquest taller són descobrir el plaer de l’escriptura com a eina d’expressió i comunicació, conéixer i posar en valor els punts de vista propis, canalitzar la creativitat a través de l’escriptura, eliminar la por al full en blanc, estimular la imaginació, crear i desenvolupar històries, provocar un sentiment de satisfacció personal per l’obra duta a terme i aprendre a llegir tenint en compte els mecanismes de la creació literària.

PROVÍNCIA: València

IDIOMA: valencià, castellà

PÚBLIC: adaptable

TIPUS D'ESPAI: tancat

Nº ASSISTENTS: 30

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS
Feets. Gestió de Projectes

DOCENTS/ARTISTES
Anna Moner

PREU
ORIENTATIU
Sol·liciteu pressupost

Sessions: 14

Hores per sessió: 1.5

Total: 21

NECESSITATS TÈCNIQUES:
Espai per a realitzar el taller, pantalla i projector

Actualitzat: Novembre 2018

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.