• CATEGORIA

Taller vivencial d’experiencies sonores i musicals aplicades a l’animació lectora Tallers
SINOPSI

Aplicacions de musicoteràpia  al voltant dels llibres, la paraula escrita, contada i cantada; els sons, els silencis, la melodia, l’harmonia i el ritme, en una sessió experiencial i multisensorial per recordar que LLEGIR és una aventura, es divertit i llibertat a qualsevol edat.

PROVÍNCIA: Castelló

IDIOMA: valencià, castellà

PÚBLIC: adaptable

TIPUS D'ESPAI: tancat

Nº ASSISTENTS: 50

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS
Salva el Mussennactiu

DOCENTS/ARTISTES
Salva Sánchez Vidal

CONTACTE

Salva Sánchez Vidal

Escriure Email

Visitar web

675591661

PREU
ORIENTATIU
250,00 €

Sessions: 1

Hores per sessió: 1

Total: 1

NECESSITATS TÈCNIQUES:
Un espai agradable on el grup puga disposar-se en semicercle. Tot i estar concebut per a espais tancats, pot adaptar-se a xicotetes zones exteriors, recollides i/o ajardinades que es presten a tal efecte.

Actualitzat: Juny 2017

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.