Escoltar i contar contes des d’una nova sensibilitat, la que ens connecta amb tot allò que ens envolta i ens fa ser més conscients de la importància de cada paraula, gest, acció, història, per a viure la vida «de conte».

Vida «de conte»

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Espai de 2 x 2 metres.