• CATEGORIA

De la narrativa al teatre Tallers
SINOPSI

Des de l’escriptura com a procés de comunicació a l’art literari, el taller explora els camins de la creació, l’estil per estructurar les idees, els personatges, la descripció i el diàleg i avança cap a la dramatúrgia via conversió de textos narratius ja existents o com nova creació.

PROVÍNCIA: València

IDIOMA: castellà

PÚBLIC: adaptable

TIPUS D'ESPAI: tancat

Nº ASSISTENTS: 30

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS

DOCENTS/ARTISTES
Vicente Marco

PREU
ORIENTATIU
1000,00 €

Sessions: 6

Hores per sessió: 2

Total: 12

NECESSITATS TÈCNIQUES:
Projector i pissarra

Actualitzat: Novembre 2018

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.