Des de l’escriptura com a procés de comunicació a l’art literari, el taller explora els camins de la creació, l’estil per estructurar les idees, els personatges, la descripció i el diàleg i avança cap a la dramatúrgia via conversió de textos narratius ja existents o com nova creació.

De la narrativa al teatre

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Projector i pissarra

Professionals