• CATEGORIA

Art a Dojo! Gestió de projectes
SINOPSI

Projecte d’educació artística i intervenció comunitària. A partir de la descoberta de l’àlbum il·lustrat Llana a dojo!, l’alumnat porta a terme el mateix procés que duu a terme la protagonista d’aquest llibre: un treball d’observació i descoberta del seu entorn immediat de forma crítica, per decidir com vol que siga, modificar-lo i fer-lo més habitable amb l’ajuda de les arts plàstiques.

PROVÍNCIA: Girona

IDIOMA: valencià

PÚBLIC: adaptable

TIPUS D'ESPAI: indiferent

Nº ASSISTENTS: 50

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS
Tramoia. Produccions Culturals

DOCENTS/ARTISTES
Mariona Trenchs

PREU
ORIENTATIU
Sol·liciteu pressupost

Sessions: 6

Hores per sessió: 2

Total: 12

NECESSITATS TÈCNIQUES:
A definir en cada cas.

Actualitzat: Desembre 2016

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.