María Dolores Arenas és una gran especialista en promoció lectora i educació literària. Llicenciada en Filologia Moderna per la Universitat de València, exerceix en l’àmbit universitari com a docent de Literatura Infantil i Animació a la Lectura. Ha publicat diversos llibres sobre aquest tema, com Jugar con cuentos: itinerario de animación lectora para todo un curso escolar, Jugar con cuentos en Educación Infantil, etc.

María Dolores Arena

Serveis professionals de foment lector