Jornades Professionals

Complementant el  projecte del Catàleg de serveis d’animació a la lectura i foment lector, des de l’organització d’aquest,  en col·laboració amb diverses institucions i entitats, s’impulsa la realització d’Encontres, Mostres i Jornades Professionals.

Amb l’objectiu de mantindre oberts espais de reflexió i de trobada, generant sinergies entre els diferents agents culturals que creen, gestionen i programen accions d’animació a la lectura i foment lector. Facilitant l’intercanvi d’experiències, la reflexió, el treball coordinat, la generació de noves propostes innovadores, la mobilitat dels professionals entre els diferents territoris, la difusió de productes culturals vinculats a la lectura, la connexió entre els diferents professionals.

El projecte proposa diverses vies d’acció al voltant del foment de la lectura.

En primer lloc, promou la realització Jornades i Trobades Professionals, que reunisquen a creadors que desenvolupen el seu treball a través de propostes d’activitats d’animació a la lectura i el foment lector (tallers, narracions, clubs de lectura, conferències, propostes singulars, …) i a professionals que gestionen i programen accions de Foment lector (programadors i gestors culturals, bibliotecaris, professorat, llibreters, mediadors culturals, …).

En segon lloc, organitza Mostres d’accions de professionals de Foment Lector, per facilitar la mobilitat d’aquests professionals i la difusió de les seues propostes més enllà del seu territori pròxim.

2020 Encontres Professionales

El projecte “Vies de lectura” respon a la necessitat de mantindre oberts espais de reflexió i de trobada, generant sinergies entre els diferents agents culturals que creen, gestionen i programen accions d'animació a la lectura i foment lector.

2018 Jornades

Jornades de formació i intercanvi d'experiències a partir de l'eina virtual del Catàleg Foment Lector

2016 Fira de Foment Lector

Celebració de la primera edició de Fira de Foment Lector