Una sèrie de tallers per a descobrir l’art contingut en els llibres il·lustrats per a xiquets amb una sèrie d’objectius ben definits:

Descobrir els diferents moviments artístics vinculats a la literatura infantil, especialment als àlbums il·lustrats.

Educar en la cultura visual a través d’il·lustracions de contes o altres representacions artístiques.

Conéixer les diferents tècniques artístiques utilitzades en les il·lustracions.

Fomentar la lectura a través de la narració oral de contes i històries.

Reflexionar entorn dels temes principals continguts en les històries.

Crear curiositat sobre la història continguda en una il·lustració.

Allà on viuen els contes

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

A determinar en cada cas.

Professionals