Amb el llibre podem recrear-nos i, per què no? recrear-lo. Tras visualitzar dos accions teatrals de l’espectacle Llibreaccions, els participants del taller inventaran una o diverses llibre-accions i plasmaran en paper el diseny de la dramatúrgia, l’escenografia, els textos i el vestuari.

Taller relacionat amb l’espectacle Llibreaccions.

Del llibre al teatre

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Professionals