Llegir no és solament ajuntar paraules, llegir és creativitat. Des que som xicotets allò que més ens agrada quan llegim un text és que vaja acompanyat d’imatges. Però, com triar la imatge que acompanyarà al text? En aquest taller pretenem portar la lectura més enllà mostrant una experiència creativa i imaginativa: llegirem textos curts i els donarem vida amb els nostres dibuixos.

Donem vida a les lletres

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Es necessita un espai ampli amb cadires.