• CATEGORIA

El arte de contar historias Tallers
SINOPSI

Taller teòric-pràctic per a iniciar-se en la narrativa o bé per a millorar la capacitat literària i creativa de l’alumne. Utilitzarem tant tècniques narratives amb les quals estimulen la creativitat i la motivació adaptades al procés de l’escriptura.

PROVÍNCIA: València

IDIOMA: castellà

PÚBLIC: adult

TIPUS D'ESPAI: tancat

Nº ASSISTENTS: 15

+ INFORMACIÓ

EMPRESES/PROFESSIONALS
Ana Añón Roig

DOCENTS/ARTISTES
Ana Añón Roig

CONTACTE

Ana Añón Roig

Escriure Email

Visitar web

629950805

PREU
ORIENTATIU
3.000,00€

Sessions: 15

Hores per sessió: 2

Total: 30

NECESSITATS TÈCNIQUES:
Una aula amb projector i taules o pupitres.

Actualitzat: Setembre 2017

FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura, fidel al seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, crea el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector.
Aquest projecte compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.