Taller teòric-pràctic per a iniciar-se en la narrativa o bé per a millorar la capacitat literària i creativa de l’alumne. Utilitzarem tant tècniques narratives amb les quals estimulen la creativitat i la motivació adaptades al procés de l’escriptura.

El arte de contar historias

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Una aula amb projector i taules o pupitres.

Professionals