Els objectius del taller són:
Transmetre i gestionar emocions a través de l’escriptura.
Fomentar l’autoconeixement, la identificació de conflictes i les vies de resolució.
Experimentar l’efecte alliberador de l’escriptura i la seua capacitat d’eliminar bloquejos.
Estimular la creativitat i potenciar les fortaleses individuals.

Escritura terapéutica

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Fulls, materials d’escriptura, pissarra.

Professionals