El meu llibre favorit + taller de realització d’un fanzine narratiu. Animem a xiquets i xiquetes a re-escriure el seu llibre favorit a un fanzine fet per ells mateixos amb un sol full. Aprenem l’estructura narrativa, la síntesi i l’ús del dibuix, així com els elements bàsics del llibre i la maqueta. Després el llegiran. A banda, faran una portada xicoteta amb el seu nom i el títol del llibre que han seleccionat i es penjarà en algun lloc de l’espai on es fa el taller com una exposició Ens agrada llegir!

Faig un fanzine del meu llibre favorit

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Professionals