Un pràctic taller d’escriptura destinat a millorar la comunicació i a facilitar les eines creatives per a canalitzar la imaginació i transmetre les idees de la millor manera possible, tant en textos literaris com no literaris.

Hescribir Vien

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Projector i pissarra

Professionals