Les històries de Cuenta & Cuento  són històries per a tots. Cada sessió s’adapta a la franja d’edat que el programador desitge: bebès (de 0 a 3 anys) i primera i segona infància (de 4 a 11), preadolescents i adolescents (de 12 a 16 anys), joves i adults. Totes les nostres sessions són participatives i inclouen cançons i sorpreses com a disfresses o xicotets trucs de màgia.

Historias de Cuenta & Cuento

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

En espacis oberts o grans auditoris es necessita amplificació de so (preferiblement micròfons de diadema). Si el programador no disposa de mitjans, la companyia pot aportar l’equip.
Algunes sessions (per exemple sessions de “Cinecuento”) poden necessitar mitjans tècnics complementaris com pantalla i projector. Consultar abans de la contratació.