Llegir un llibre és alguna cosa més que fer-ne una fitxa. A partir de l’experiència, ens explicaran aquelles estratègies innovadores per a acomboiar els alumnes en el món de la lectura des de la diversió.

El curs té una durada de dos hores i inclou de regal materials didàctics i pedagògics per als assistents.

Idees infal·libles per a fer-se lector

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Sala àmplia i projector.

Professionals