Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre, membre de l’Organització Internacional del Llibre Infantil i Juvenil (IBBY), i al seu torn ho és a escala nacional de l’OEPLI i a escala autonòmica del CLIJCAT. La Fundació Bromera compta amb una trajectòria cultural avalada per nombroses entitats i institucions públiques i privades de tot l’àmbit autonòmic i nacional que han col·laborat amb ella i pel gran nombre de gestors culturals i mediadors de tot el territori espanyol que han participat en alguna de les nombroses activitats que ha organitzat al llarg d’aquests últims anys.