Jocs de Líbia, Itàlia, Egipte; contes corsos, turcs, algerians, que posaran de manifest el caràcter universal de la tradició oral. Jocs que ens ajudaran a reconéixer les semblances i respectar les diferències entre els pobles. Jocs on no hi ha idiomes sinó un llenguatge comú, les regles, mediadores de conflictes que preparen per a una convivència basada en el respecte. Taller cedit per l’IVAM.

Jocs i llegendes de la Mediterrània

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Presa de corrent i pati o espai ampli per a jugar.

Professionals