Concert d’autor en clau d’humor que recupera les temàtiques dels joglars ancestrals: l’aparició de la verge, la rondalla de bestioles, la madrastra dolenta, el conte del viatge meravellós, el conte de l’animal mitològic…, aquest espectacle porta una projecció d’imatges a la manera “cantar de cec” que pot o no complementar el concert. Va donar origen al disc que porta el seu nom.

Juglaría urbana

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Micro de peu per a veu i entrada “yack” per a guitarra. Si l’espai i el nombre de públic és reduït es disposa d’equip per part de la companyia.

Professionals