La Domadora de Cuentos té un detector d’històries amb campanetes que canten cada vegada que hi ha contes a prop i una maleta carregada de sorpreses que solament es pot obrir amb la clau de la imaginació.

La domadora de cuentos

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Professionals