Taller de creació poètica a partir de vocabulari temàtic sobre fàbriques: barrinar, bobina, carda, hulla, llançadora, manuar, ordit, piló, etc. A partir de la descoberta del vocabulari relacionat amb l’univers de les fàbriques i el patrimoni industrial, es proposaran exercicis interactius i participatius de creació poètica a partir de propostes d’experimentació literària i creació poètica. Públic jove o adult.

Laboratori poètic

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Pissarra, papers i bolígrafs.

Professionals