Última visita guiada al Museu del Llibre ja que els seus fons seran eliminats al dia següent com dicta la Llei d’Eradicació del Vici. Els vigilants i un sofisticat sistema de seguretat i control, vigilaran la visita perquè els llibres estan prohibits sota pena d’un càstig exemplar. Però, els vigilants tenen una doble vida…, són els llibres vivents i conten les seues històries.

Perill: llibres!

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Realització, exclusivament, en biblioteca.

Professionals