Mi sabir un fabola.

Vos autros querir sentir?

Quando fabola finir,

mi tazir, tazir.

Dels ports de la Mediterrània a la riba del Sàhara i més enllà.

Contes i melodies inspirades en el mestissatge del sabir o lingua franca.

(sessió en català, castellà i sabir)

Sabir sabir

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Dues cadires sense reposa braços o dos tamborets de 35 a 40 cm d’alçada.
2 cables jack de llargada adient segons la sala, per connectar-les a les 2 entrades jack femella de l’equip de so per l’amplificació dels sensors. Cable Canon de la DI a la taula de so.
Micròfon ambiental, que capte aguts i greus, per a la kora i per a percussions amb molta ressonància (bodhrán i tambor d’oceà). Micròfon per a instruments acústics (lira).
Dos micròfons de veu, preferentment de diadema o corbata.

Professionals