Taller d’escriptura creativa dirigit a aquelles persones que tinguen algun tipus d’inquietud pel procés de creació a través de la paraula. És idoni per a tots els qui vulguen iniciar-se en l’escriptura creativa i desitgen conéixer tant els mecanismes que permeten desenvolupar la imaginació com les tècniques narratives.

Els objectius d’aquest taller són descobrir el plaer de l’escriptura com a eina d’expressió i comunicació, conéixer i posar en valor els punts de vista propis, canalitzar la creativitat a través de l’escriptura, eliminar la por al full en blanc, estimular la imaginació, crear i desenvolupar històries, provocar un sentiment de satisfacció personal per l’obra duta a terme i aprendre a llegir tenint en compte els mecanismes de la creació literària.

Taller d’escriptura creativa

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Espai per a realitzar el taller, pantalla i projector

Professionals