Scrivener ha estat descrit com el major avanç en el programari per a escriptors des del processador de textos. Ens permet escriure els nostres textos, organitzar els arguments, treballar les idees, corregir amb major profunditat i eficiència, i disposar de tot el referent al projecte en un únic programa. També pot usar-se per a la redacció d’articles, tesis, i qualsevol treball d’escriptura que precise d’una estructura.

En aquest taller explicarem com usar Scrivener.

Taller Scrivener, el mejor software para escribir

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Projector i pantalla, connexió a internet, preferible (no és necessària) que els participants tinguen un ordinador amb el programa Scrivener.