Scrivener ha estat descrit com el major avanç en el programari per a escriptors des del processador de textos. Ens permet escriure els nostres textos, organitzar els arguments, treballar les idees, corregir amb major profunditat i eficiència, i disposar de tot el referent al projecte en un únic programa. També pot usar-se per a la redacció d’articles, tesis, i qualsevol treball d’escriptura que precise d’una estructura.

En aquest taller explicarem com usar Scrivener.

Taller Scrivener, el mejor software para escribir

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Projector i pantalla, connexió a internet, preferible (no és necessària) que els participants tinguen un ordinador amb el programa Scrivener.