Aplicacions de musicoteràpia  al voltant dels llibres, la paraula escrita, contada i cantada; els sons, els silencis, la melodia, l’harmonia i el ritme, en una sessió experiencial i multisensorial per recordar que LLEGIR és una aventura, és divertit i llibertat a qualsevol edat.

Taller vivencial d’experiencies sonores i musicals aplicades a l’animació lectora

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Un espai agradable on el grup puga disposar-se en semicercle. Tot i estar concebut per a espais tancats, pot adaptar-se a xicotetes zones exteriors, recollides i/o ajardinades que es presten a tal efecte.