Aquesta activitat pretén ensenyar les possibilitats que té la biblioteca. Mitjançant la narració de contes i la lectura, la convertim en un lloc màgic on passen moltes aventures fantàstiques, en les que convidem als xiquets/es a jugar amb les paraules, a riure i a crear amb els llibres: jugant, fent teatre, cantant… tot un món de descobriments que faça que el xiquet/a relacione la biblioteca amb un món divertit i meravellós.

Tallers d’animació lectora

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Llibres.

Professionals