Pàmpol Teatre

Som una de les escasses companyies professionals de teatre infantil i familiar. Des que en 2003 comença aquesta marxa com a professionals, hem produït dotze muntatges que ens ha permés estar presents en festivals nacionals i internacionals, així com en programacions estables o campanyes amb escolars de bona part de l’Estat.
Treballem sobre aquestes línies: espectacles purament còmics i espectacles enfocats a activar les emocions.