Una sessió inspirada en contes com: Un beso antes de desayunar, de Antònia Rodenas i Carme Solé i Vendrell o en La memoria de los árboles de Xosé A. Neira.
Una proposta que inclou Narració, Llibres-joc, Marionetes, Teatre d’Objectes i participació.
Una sessió de contes que fomenta el respecte per la naturalesa i per aquells als quals considerem “diferents”.

La memoria de los árboles

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Espai escènic de 6m x 4m o similar -no necessita escenari-
Presa de corrent propera al lloc d’actuació.
Si fos necessari, Pàmpol teatre pot aportar l’equip de so i llums.

Professionals