Presentació del Catàleg en la «IV Conferecia Estatal de la Cultura»

El projecte del  Catàleg de Serveis d’Animació a la Lectura i Foment Lector va ser seleccionat per a participar en la IV Conferencia Estatal de la Cultura, en la seua secció on es presentaven “Modelos de buenas prácticas de Gestión Cultural”.

La IV Conferencia Estatal de la Cultura es va celebrar el 20 al 22 de març de 2019, en la ciutat de Mèrida, organitzat per FEAGC (Federación Estatal de Profesionales de la Gestión Cultural) amb la col·laboració del Ministeri de Cultura.

El projecte va quedar entre els 10 finalistes, que pogueren fer la seua presentació pública durant la conferència. En l’acte va participar Teresa Boix, directora del projecte, que va explicar els objectius i funcionament d’aquest Catàleg.

L’acte va comptar amb el públic que van participar en la conferència. El projecte va rebre una molt bona acollida entre els professionals assistents i van aparèixer propostes per a facilitar la difusió del projecte en el seu territori.