VIES DE LECTURA 2020

FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura i FEETS Gestió de Projectes en col·laboració amb la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural  (FEAGC) impulsen el projecte VIES DE LECTURA 2020, amb la participació de l’Associació de Gestors Culturals d’Andalusia (GECA), Associació de Gestores i Gestors Culturals d’Extremadura (AGCEX) i l’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià (AGCPV). El projecte compta suport del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya.

El projecte “Vies de lectura 2020” respon a la necessitat de mantindre oberts espais de reflexió i de trobada, generant sinergies entre els diferents agents culturals que creen, gestionen i programen accions d’animació a la lectura i foment lector. Facilitant l’intercanvi d’experiències, la reflexió, el treball coordinat, la generació de noves propostes innovadores, la mobilitat dels professionals entre els diferents territoris, la difusió de productes culturals vinculats a la lectura, la connexió entre els diferents professionals.

El projecte proposa diverses vies d’acció entorn al foment de la lectura.

En primer lloc, impulsa el Catàleg de serveis d’animació a la lectura i foment lector (www.fomentlector.es). El Catàleg recull l’oferta professional i les experiències dutes a terme en la dinamització i el foment de la lectura i del llibre en tot l’estat espanyol, i constitueix una font de recursos que faciliten el treball de programadors i gestors culturals, bibliotecaris, professorat i mediadors culturals.

En segon lloc, promou la realització de Trobades Professionals, que reunisquen creadors que desenvolupen el seu treball a través de propostes d’activitats d’animació a la lectura i el foment lector (tallers, narracions, clubs de lectura, conferències, propostes singulars, …) i a professionals que gestionen i programen accions de Foment lector (programadors i gestors culturals, bibliotecaris, professorat, llibreters, mediadors culturals, …). Enguany se celebraran tres Trobades el mes d’octubre (el dia 1 a Mèrida, el 8 a Màlaga i el 15 a Castelló). Les trobades podran seguir-se tant de manera presencial com en streaming.

En tercer lloc, organitzarà una Mostra d’accions de professionals de Foment Lector, com a complement a la realització de les Trobades. Inicialment, la Mostra s’havia plantejat com una exhibició presencial d’aquests treballs, amb públic, en els llocs on es realitzaran les Trobades, però amb la situació sanitària excepcional que estem vivint s’ha decidit que la Mostra serà Virtual.