En aquest taller s’oferirà una completa guia de recerca de recursos literaris i de foment lector en la xarxa digital, criteris de selecció de pàgines web i blogs literaris o sobre literatura i un catàleg de recursos.

El curs té una durada de dos hores i inclou de regal materials didàctics i pedagògics per als assistents.

Ensenyament i aprenentatge en l’era digital

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Sala àmplia i projector.

Professionals