Posem a l’abast una relació d’activitats lúdiques per a incorporar la poesia a les aules i obrir camí a la resta de lectures.

El curs té una durada de dos hores i inclou de regal materials didàctics i pedagògics per als assistents.

Poesia, recursos i estratègies

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

Sala àmplia i projector.

Professionals