La vida i obra d’aquest literat, periodista i cineasta són riques en curiositats, interès i reconeixement internacional. Combinem la lectura dels seus textos, amb material gràfic i un agradable passeig per aproximar-nos al coneixement d’aquest il·lustre valencià. La riquesa d’aquesta figura possibilita la realització de dues rutes complementàries: una pel centre històric i una altra per l’Albufera.

Ruta literària Vicente Blasco Ibañez

Fitxa Servei

Necessitats tècniques:

L’antologia de textos s’enviarà amb antelació al grup. Es recomana l’ús d’un calçat i roba adequada.