Didamecum Activitats Culturals

És una empresa de gestió cultural constituïda per un col·lectiu de professionals provinents de diverses àrees (didàctica museística, docència, investigació, turisme, projectes expositius…), que posa a la vostra disposició una àmplia experiència i el gust pel treball ben fet.

El seu objectiu és defensar i difondre el patrimoni històric-artístic, intentant que la cultura estiga sempre a l’abast de tots els ciutadans.